eGun

Willkommen, Gast ( Anmelden | Registrierung )

Zurück zum Board Index
 
Reply to this topicStart new topic
> Russische Infanteriewaffen
HANS
Beitrag 29. May 2005, 15:36 | Beitrag #1
+Quote PostProfile CardPM
Oberleutnant
Beiträge: 1.059Gruppe: Members
Mitglied seit: 11.09.2003


Handguns
Designation: SPP-1M
Common Name: SPP-1M
Calibre: 4.5×39mm
Origin: Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: special service (1971-). In use with naval Spetsnaz.

Designation: Pistolet Samozaryadniy Malogabaritniy – PSM
Common Name: PSM
Calibre: 5.45×18mm
Origin: Izhevsky Mekhanchesky Zavod (Izhmekh), Izhevsk; Tsentral'noe Konstructorsko-Ispytel'noe Buro Sportivnogo i Okhotnich'ego Oruzhiya (TsKIB SOO), Tula; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: limited service (1975-). In use with staff officers.
Police forces: limited service (1975-). In use with high-ranking police officers, female MVD personnel, and state prosecutors.

Designation: Malogabaritniy Spetsialniy Pistolet Groza – MSP Groza
Common Name: MSP Groza
Calibre: 7.62×35mm
Origin: Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: special service.
Police forces: special service. In use with FSB.

Designation: Pistolet Samozaryadniy Spetsialniy Vul – PSS Vul
Common Name: PSS Vul
Calibre: 7.62×42mm
Origin: Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: special service.

Designation: Pistolet Besshumnyi – PB (6P9)
Common Name: PB
Calibre: 9×18mm
Origin: Izhevsky Mekhanchesky Zavod (Izhmekh), Izhevsk; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Kovrov.
Use: Armed forces: special service (1967-).
Police forces: special service.
Details: Integral sound suppressor.

Designation: Pistolet Makarova – PM
Common Name: PM
Calibre: 9×18mm
Origin: Izhevsky Mekhanchesky Zavod (Izhmekh), Izhevsk; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Kovrov.
Use: Armed forces: general service (1951-). OBSOLESCENT.
Police forces: general service.

Designation: Pistolet Makarova Modernizirovannyi – PMM
Common Name: PMM
Calibre: 9×18mm
Origin: Izhevsky Mekhanchesky Zavod (Izhmekh), Izhevsk.
Use: Armed forces: limited service (1994-).
Police forces: limited service.

Designation: Pistolet Stechkina Avramova Berdysh – PSA Berdysh
Common Name: OTs-27 Berdysh
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: limited service. In use with MVD.

Designation: Revolver obrazets 1992g – R-92
Common Name: R-92
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: limited service. In use with MVD.

Designation: Revolver Stechkina Avramova Kobalt – RSA Kobalt
Common Name: OTs-01 Kobalt (TKB0216)
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: limited service. In use with MVD.

Designation: Pistolet GSh-18
Common Name: P-96
Calibre: 9×19mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: limited service (2003-).
Police forces: special service. In use with OSMN.

Designation: Pistolet Yarygina – PYa (6P35)
Common Name: MR-446 Grach
Calibre: 9×19mm
Origin: Izhevsky Mekhanchesky Zavod (Izhmekh), Izhevsk.
Use: Armed forces: limited service.

Designation: Samozaryadnyi Pistolet Serdyukova – SPS
Common Name: SR-1 Gyurza
Calibre: 9×21mm
Origin: Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tochnogo Mashinostroeniya (TsNIITochMash), Klimovsk.
Use: Armed forces: special service. In use with GRU.
Police forces: limited service. In use with FSB and FSO.

Common Name: OTs-20 Gnom
Calibre: 12.5×40mmR
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: limited service. In use with MVD.

Common Name: UDAR
Calibre: 12.3×50mmR
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula; Zavod Imeni V.A. Degytarev (ZID), Kovrov.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.

Submachine Guns and Personal Defence Weapons
Designation: Pistolet-Pulemet SBZ Drotik
Common Name: OTs-23 Drotik
Calibre: 5.45×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Fires semiautomatic and 3-round bursts.

Designation: Avtomaticheskiy Pistolet Besshumnyi – APS
Common Name: APB
Calibre: 9×18mm
Origin: Izhevsky Mekhanchesky Zavod (Izhmekh), Izhevsk; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: special service (1972-). In use with Spetsnaz.
Details: Fires single shots or full automatic. Detachable stock. Detachable sound suppressor.

Designation: Avtomaticheskiy Pistolet Stechkina – APS
Common Name: APS
Calibre: 9×18mm
Origin: Izhevsky Mekhanchesky Zavod (Izhmekh), Izhevsk; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: special service (1951-). In use with Spetsnaz.
Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Fires single shots or full automatic. Detachable stock.

Designation: Pistolet-Pulemet obrazets 1990g Modernizirovannyi – PP-90M
Common Name: PP-90M
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Folding design.

Designation: Pistolet-Pulemet obrazets 1993g – PP-93
Common Name: PP-93
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet Kiparis
Common Name: OTs-02 Kiparis (TKB0217)
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: special service.
Details: Folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet Berdysh
Common Name: OTs-27 Berdysh
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Optional folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet SBZ-2 Pernach
Common Name: OTs-33 Pernach
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Optional folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet
Common Name: OTs-39
Calibre: 9×18mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: limited service.

Designation: Pistolet-Pulemet Kashtan
Common Name: AEK-919 Kashtan
Calibre: 9×18mm
Origin: Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: limited service.
Police forces: general service. In use with FSB and MVD.
Details: Folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet Kashtan
Common Name: AEK-919K Kashtan
Calibre: 9×18mm
Origin: Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: limited service. Standard submachine gun.
Police forces: general service. In use with FSB and MVD.
Details: Folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet obrazets 1991g KEDR – PP-91 KEDR
Common Name: KEDR
Calibre: 9×18mm
Origin: Zlatoustovsky Mashinostroitel'nyi Zavod (ZMZ), Zlatoust (1991-); Orouzheinoye Proizvodstvo PTK, xxx.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet obrazets 1991g Klin – PP-91 Klin
Common Name: Klin
Calibre: 9×18mm
Origin: Zlatoustovsky Mashinostroitel'nyi Zavod (ZMZ), Zlatoust.
Use: Police forces: limited service (1994-). In use with MVD.
Details: Folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet Bizon-2-01
Common Name: Bizon-2
Calibre: 9×19mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Police forces: special service. In use with OMSN and Krechet.
Details: Folding stock.

Designation: Pistolet-Pulemet obrazets 1990g Modernizirovannyi 1 – PP-90M1
Common Name:
Calibre: 9×19mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: special service (2001-).
Details: Helix or box feed. Folding stock.

Rifles
Designation: Alexandrov-Kalashnikov obrazets 107 – AK-107
Common Name: AK-107
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Police forces: special service. In use with Krechet.
Details: Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova obrazets 1974g – AK-74
Common Name: AK-74
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: general service (1975-).

Designation: Avtomat Kalashnikova Skladnoy obrazets 1974g – AKS-74
Common Name: AKS-74
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk, Izhevsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: general service.
Details: Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova Skladnoy obrazets 1974g Ukorotshjenniy – AKS-74U
Common Name: AKS-74U
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: limited service (1979-).
Police forces: limited service.
Details: Carbine with 206mm barrel. Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova Skladnoy obrazets 1974g Ukorotshjenniy Besshumyi – AKS-74UB (6P27)
Common Name: AKS-74UB
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: special service.
Details: Carbine with 206mm barrel. Sound suppressor. Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova obrazets 1974g Modernizirovannyi – AK-74M
Common Name: AK-74M
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: general service (1990-).
Details: Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova obrazets 105 – AK-105
Common Name: AK-105
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: limited service (2001-).
Details: Carbine with 314mm barrel. Folding stock.

Designation: Avtomat Nikonova obrazets 1994g – AN-94
Common Name: AN-94
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: limited service (1997-).
Police forces: special service. In use with Krechet.
Details: Folding stock.

Designation: Snayperskaya Vintovka obrazets 1999g – SV-99
Common Name: SV-99
Calibre: 5.6×16mmR
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: special service.
Details: 4× scope. Folding stock.

Designation: Avtomat Podvodnniy Spetsialniy – APS
Common Name: APS
Calibre: 5.66×39mm
Origin: Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tochnogo Mashinostroeniya (TsNIITochMash), Klimovsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: special service (1975-).
Details: Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyi – AKM
Common Name: AKM
Calibre: 7.62×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: general service (1959-).
Police forces: general service.

Designation: Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyi Skladnoy – AKMS
Common Name: AKMS
Calibre: 7.62×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: general service.
Police forces: general service.
Details: Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova obrazets 103 – AK-103
Common Name: AK-103
Calibre: 7.62×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: limited service (2001-).
Details: Folding stock.

Designation: Avtomat Kalashnikova obrazets 104 – AK-104
Common Name: AK-104
Calibre: 7.62×39mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: limited service (2001-).
Details: Carbine with 314mm barrel. Folding stock.

Designation: Snayperskaya Vintovka Dragunova – SVD
Common Name: SVD
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash), Izhevsk.
Use: Armed forces: general service (1963-).
Details: PSO-1 4× scope.

Designation: Snayperskaya Vintovka Dragunova Modernizirovannya – SVDM
Common Name: SVD
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash), Izhevsk.
Use: Armed forces: general service (2001-).
Details: Minuta 3-10× scope. Bipod.

Designation: Snayperskaya Vintovka Dragunova Skladnaya – SVDS
Common Name: SVDS
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: limited service (1994-).
Police forces: special service. In use with Krechet.
Details: PSO-1 4× scope. Folding stock.

Designation: Snayperskaya Vintovka obrazets 1998g – SV-98
Common Name: SV-98
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: special service.
Police forces: special service. In use with Krechet.
Details: 7× scope. Folding stock.

Designation: Snayperskaya Vintovka Ukorotshjennaya – SVU
Common Name: OTs-03AS
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD and OMON.
Details: PSO-1 4× scope. Bipod. Detachable sound suppressor.

Designation: Snayperskaya Vintovka obrazets 1998g – SV-98
Common Name: SV-98
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: special service.
Police forces: special service. In use with Krechet.
Details: scope.

Common Name: AWMF
Calibre: 8.6×70mm
Origin: Accuracy International Ltd, Portsmouth, England.
Use: Police forces: special service. In use with Alfa.
Details: Folding stock. Hensoldt 3-12× scope. Bipod.

Common Name: TRG-42
Calibre: 8.6×70mm
Origin: Oy SAKO AB, Riihimäki, Finland.
Use: Police forces: special service. In use with SOBR.
Details: Schmidt & Bender 6× scope. Bipod.

Designation: MA Vikhr
Common Name: SR-3 Vikhr
Calibre: 9×39mm
Origin: Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tochnogo Mashinostroeniya (TsNIITochMash), Klimovsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with FSB, FSO, and MVD.
Details: Carbine with ???mm barrel. Folding stock.

Designation: Avtomat Spetsialnyi Val – AS Val (6P29)
Common Name: AS Val
Calibre: 9×39mm
Origin: Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tochnogo Mashinostroeniya (TsNIITochMash), Klimovsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: special service.
Details: Integral sound suppressor. Folding stock.

Designation: Vintovka Snayperskaya Spetsialnaya Vintorez – VSS Vintorez (6P30)
Common Name: VSS Vintorez
Calibre: 9×39mm
Origin: Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tochnogo Mashinostroeniya (TsNIITochMash), Klimovsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: special service.
Police forces: special service. In use with Spetsgruppa Al’fa.
Details: Integral sound suppressor. PSO-1 4× scope.

Designation: 9mm Avtomat obrazets 1991g – 9A-91
Common Name: 9A-91
Calibre: 9×39mm
Origin: Kovrokvsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: Folding stock.

Designation: Vintovka Snayperskaya Komplex  obrazets 1994g – VSK-94
Common Name: VSK-94
Calibre: 9×39mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details: PSO-1 4× scope.

Designation: Snayperskaya Vintovka Dragunova Krupnokalibernaya – SVDK
Common Name: SVDK
Calibre: 9.3×64mm
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Armed forces: special service (2001-).
Police forces: special service. In use with Krechet.
Details: PSO-1 4× scope.

Designation: O?? Snayperskaya Vintovka obrazets 1996g – OSV-96
Common Name: OSV-96
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.
Details:  12× scope. Bipod.

Designation: K?? Snayperskaya Vintovka Krupnokalibernaya – KSVK
Common Name: KSVK
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: special service.
Details:  12× scope. Bipod.

Shotguns
Common Name: Saiga-12K
Calibre: 18.5×70mmR
Origin: Izhevskiy Mashinostroitelniy Zavod (Izhmash) Izhevsk.
Use: Police forces: special service. In use with Krechet.
Details: Folding stock.

Common Name: KS-23
Calibre: 23×00mmR
Origin: Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tochnogo Mashinostroeniya (TsNIITochMash), Klimovsk.
Use: Police forces: special service. In use with MVD.

Machine Guns
Designation: Ruchnoi Pulemet Kalashnikova obrazets 1974g – RPK-74
Common Name: RPK-74
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1976-).
Details: Bipod.

Designation: Ruchnoi Pulemet Kalashnikova Skladnoy obrazets 1974g – RPKS-74
Common Name: RPKS-74
Calibre: 5.45×39mm
Origin: Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1979-).
Details: Bipod. Folding stock.

Designation: Ruchnoi Pulemet Kalashnikova – RPK
Common Name: RPK
Calibre: 7.62×39mm
Origin: Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1955-).
Details: Bipod.

Designation: Ruchnoi Pulemet Kalashnikova Skladnoy – RPKS
Common Name: RPKS
Calibre: 7.62×39mm
Origin: Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1968-).
Details: Bipod. Folding stock.

Designation: GShG-7.62 (9A622)
Common Name: GShG-7.62
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: limited service (1980-). In use on Ka-29 “Helix-B” gunship helicopter and in gunpods.
Details: 4-barrelled rotary gun.

Designation: Pulemet Kalashnikova Modernizirovannyi – PKM
Common Name: PKM
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov; Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1969-). Standard machine gun
Details: Bipod.

Designation: Pulemet Kalashnikova Modernizirovannyi Stankovyi – PKMS
Common Name: PKMS
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov; Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1969-). Standard machine gun
Details: Tripod.

Designation: Pulemet Kalashnikova Modernizirovannyi Tankovyi – PKMT
Common Name: PKMT
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov; Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany; Metallist, Uralsk, Kazakhstan.
Use: Armed forces: general service (1969-). In use as coaxial gun on T-72 main battle tank, T-80 main battle tank, T-90 main battle tank, BMP-2 infantry fighting vehicle, BMP-3 infantry fighting vehicle, BTR-70 armoured personnel carrier, and BTR-80 armoured personnel carrier, and as fixed gun on Mi-8AMTSh gunship helicopter.
Details: Lacks stock and trigger.

Designation: Pulemet Pecheneg (6P41)
Common Name: Pecheneg
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: limited service (1998-).
Details: Bipod.

Designation: Pulemet Kord (6P49)
Common Name: Kord
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: limited service (2001-). In use on T-90 main battle tank.

Designation: Pulemet Kord (6P50-1)
Common Name: Kord
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: limited service (2001-).
Details: Bipod.

Designation: NSV-12.7 Utes
Common Name: NSV-12.7 Utes
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany; Metallist, Uralsk, Kazakhstan.
Use: Armed forces: general service (1972-). In use on T-72 main battle tank and T-80 main battle tank.

Designation: NSVS-12.7 Utes
Common Name: NSVS-12.7 Utes
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany; Metallist, Uralsk, Kazakhstan.
Use: Armed forces: general service (1972-). In use on tripod.

Designation: YakB-12.7 (9A624)
Common Name: YakB-12.7
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: limited service. In use on Mi-24D “Hind-D” gunship helicopter and in gunpods.
Details: 4-barrelled rotary gun.

Designation: YakBYu-12.7
Common Name: YakBYu-12.7
Calibre: 12.7×108mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: limited service.
Details: 4-barrelled rotary gun.

Designation: Krupnokalibernyi Pulemet Vladimirnova– KPV
Common Name: KPV
Calibre: 14.5×114mm
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: general service (1947-). In use on antiaircraft mounts and naval mounts.

Designation: Krupnokalibernyi Pulemet Vladimirnova Tankovyi – KPVT
Common Name: KPVT
Calibre: 14.5×114mm
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: general service. In use on BTR-70 armoured personnel carrier and BTR-80 armoured personnel carrier.

Signal Pistols
Designation: S?? Pistolet Sh??  – SPSh-2
Common Name: SPSh-2
Calibre: 26.5×??mmR
Origin: Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1941-).

Hand Grenades
Designation: F-1
Common Name: F-1
Origin: ???.
Use: Armed forces: general service (19xx-).
Details: Fragmentation grenade.

Designation: Ruchnaya Granata Nastupatelnaya – RGN
Common Name: RGN
Origin: Bazalt, Moscow.
Use: Armed forces: general service.
Details: Concussion grenade.

Designation: Ruchnaya Granata Oboronitelnaya – RGO
Common Name: RGO
Origin: Bazalt, Moscow.
Use: Armed forces: general service.
Details: Fragmentation grenade.

Grenade Launchers
Designation: Avtomatischeskyi Granatomyot 17 Aviatsonniy – AG-17A (9A800)
Common Name: AG-17A
Calibre: 30×28mmB
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula; Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: limited service. In use on Mi-8 gunship helicopter, Mi-24VAG gunship helicopter, and gunpods.

Designation: Avtomatischeskyi Granatomyot 17 Stankovyi – AGS-17 Plamya
Common Name: AGS-17 Plamya
Calibre: 30×28mmB
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula; Vyatsko-Polyaniskney Mashinostroitelniy Zavod Molot, Vyatskiye Polyany.
Use: Armed forces: general service (1971-). In use on tripods and vehicles.
Details: 2.7× scope. Tripod.

Designation: Avtomatischeskyi Granatomyot 30 Stankovyi – AGS-30
Common Name: AGS-30
Calibre: 30×28mmB
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: general service (1994-). In use on tripods.
Details: 2.7× scope. Tripod.

Designation: Granatomyot Podstvolnyi 25 – GP-25 Kostyor
Common Name: GP-25 Kostyor
Calibre: 40mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: general service (1978-).
Details: Mounted unter AKM, AK-74, and AK-74M.

Designation: Granatomyot Podstvolnyi 30 – GP-30 Obuvka
Common Name: GP-30 Obuvka
Calibre: 40mm
Origin: Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Armed forces: limited service (1989-).
Details: Mounted unter AK-103.

Designation: Revolverna Granatomyot – RG-6
Common Name: RG-6
Calibre: 40mm
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service (1994-). In use with MVD.
Details: Retractable stock.

Designation: DP-64
Common Name: DP-64
Calibre: 64mm
Origin: Bazalt, Moscow; Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: limited service (1990-).

Light Antitank Weapons
Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -7 Desantyi-3  – RPG-7D3
Common Name: RPG-7D3
Calibre: 40mm (00mm warhead)
Origin: Bazalt, Moscow; Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: limited service (2001-). In use with airborne forces.

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -7 – RPG-7V
Common Name: RPG-7V
Calibre: 40mm (85mm warhead)
Origin: Bazalt, Moscow; Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: general service.

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -7V2  – RPG-7V2
Common Name: RPG-7V2
Calibre: 40mm (00mm warhead)
Origin: Bazalt, Moscow; Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: general service (2001-).

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -16  – RPG-16 Udar
Common Name: RPG-16 Udar
Calibre: 58mm (00mm warhead)
Origin: Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Armed forces: limited service. In use with airborne forces.

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -18  – RPG-18 Mukha
Common Name: RPG-18 Mukha
Calibre: 64mm
Origin: ???
Use: Armed forces: general service (1971-).
Details: Disposable.

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -22 – RPG-22 Neto
Common Name: RPG-22 Neto
Calibre: 72mm
Origin: ???
Use: Armed forces: general service (1981-).
Details: Disposable.

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -22  – RPG-26 Aglen
Common Name: RPG-26 Aglen
Calibre: 72mm
Origin: Bazalt, Moscow.
Use: Armed forces: general service (1985-).
Details: Disposable.

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -27 – RPG-27 Tavolga
Common Name: RPG-27 Tavolga
Calibre: 105mm
Origin: Bazalt, Moscow; Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: general service (1989-).
Details: Disposable.

Designation: Reaktivniy Protivotankoviy Granatomyot -29 – RPG-29 Vampir
Common Name: RPG-29 Vampir
Calibre: 105mm
Origin: Bazalt, Moscow; Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: general service (1989-).

Designation: Reaktivniy Pechotniy Ognemyot – RPO-A Shmel
Common Name: RPO-A Shmel
Calibre: 93mm
Origin: Kovrovsky Mekhanichesky Zavod (KMZ), Kovrov.
Use: Armed forces: general service (1988-).
Details: Disposable.

Cannon
Designation: GSh-23
Common Name: GSh-23
Calibre: 23×115mm
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: general service. In use on Mi-24VAP “Hind” helicopter gunship and in gunpods.

Designation: 2A14 (ZU-23-2)
Common Name: 2A14 (ZU-23-2)
Calibre: 23×152mm
Origin: Tulamashzavod, Tula.
Use: Armed forces: general service. In use on ZU-23-2 twin AA mount.

Designation: 2A42
Common Name: 2A42
Calibre: 30×165mm
Origin: Tulamashzavod, Tula.
Use: Armed forces: general service. In use on BMD-2 infantry fighting vehicle, BMP-2 infantry fighting vehicle, and Ka-50 gunship helicopter.
Details: Twin feed.

Designation: 2A72
Common Name: 2A72
Calibre: 30×165mm
Origin: Tulamashzavod, Tula.
Use: Armed forces: general service. In use on BMP-3 infantry fighting vehicle.
Details: Twin feed.

Designation: GSh-30K
Common Name: GSh-30K
Calibre: 30×165mm
Origin: Zavod Imeni V.A. Degytarev (ZID), Kovrov.
Use: Armed forces: general service. In use on Mi-24P "Hind-F" gunship helicopter


--------------------
 
Sharps
Beitrag 29. May 2005, 15:55 | Beitrag #2
+Quote PostProfile CardPM
Leutnant
Beiträge: 868Gruppe: Members
Mitglied seit: 25.07.2004


[QUOTE]Malogabaritniy Spetsialnaya Pistolet Groza[/QUOTE]Spetsialniy. Gilt auch für übrige Pistolen.

[QUOTE]Pistolet Yargina[/QUOTE]Yarigina

[QUOTE]Avtomat Kalashnikova Skladyvayushchimsya[/QUOTE]Skladnoy. Alternativ: So Skladyvayushchimsya prikladom. Gilt auch für übrige Sturmgewehre.

[QUOTE]Snayperskaya Vintovka Dragunova Modernizirovannyi[/QUOTE]Modernizirovannaya

[QUOTE]Snayperskaya Vintovka Dragunova Skladyvayushchimsya[/QUOTE]Skladnaya

[QUOTE]Snayperskaya Vintovka Dragunova Ukorotshjennyi[/QUOTE]Ukorotshjennaya

[QUOTE]Avtomat Spetsialnaya Vul[/QUOTE]Spetsialniy, Val. Vul ist die PSS.

[QUOTE]Snayperskaya Vintovka Dragunova Krupnokalibernyi[/QUOTE]Krupnokalibernaya

[QUOTE]Avtomatischeskyi Granatmyot 17 Aviatsonniy[/QUOTE]Granatomyot. Gilt auch für den Rest.

[QUOTE]GP-25 Kastyor[/QUOTE]Kostyor

[QUOTE]Raketniy Protivotankoviy Granatomet-7 Desantnaya-3[/QUOTE]Reaktivniy, Desantniy. Gilt auch für den Rest.

[QUOTE]Raketniy ?? ?? – RPO-A Shmel[/QUOTE]Reaktivniy Pechotniy Ognemyot.


--------------------
Hell if I care
 
Dire Straits
Beitrag 29. May 2005, 16:13 | Beitrag #3
+Quote PostProfile CardPM
Feldwebel
Beiträge: 256Gruppe: Members
Mitglied seit: 22.05.2004


Ich kenne eigentlich nur die Aussprache " pistalet " fuer Pistole, allerdings muendlich.
 
HGAbaddon
Beitrag 29. May 2005, 16:14 | Beitrag #4
+Quote PostProfile CardPM
Elder Forenmen
Beiträge: 10.211Gruppe: Ehrenmoderator
Mitglied seit: 02.11.2002


das "o" wird auch wie ein "a" geprochen. Schriftlich ist das richtig.


--------------------
Klagt nicht, trinkt!
 
Quaker
Beitrag 30. May 2005, 11:25 | Beitrag #5
+Quote PostProfile CardPM
Leutnant
Beiträge: 994Gruppe: Members
Mitglied seit: 01.01.2002


@Hans
Mal als Tipp: Es wäre vielleicht gar nicht schlecht (besonders im Hinblick, wenn das vielelicht mal ein Buch werden soll), wenn Du für die SSG ne eigene Kategorie machen würdest, zumindest bei so großen Listen wie bei den Russen. So ist die Liste extrem unübersichtlich.

QUOTE
Designation: Snayperskaya Vintovka Dragunova Ukorotshjennyi – SVDU
Common Name: OTs-03AS
Calibre: 7.62×54mmR
Origin: Konstruktorskoe Buro  Priborostroeniya (KBP), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with MVD and OMON.
Details: PSO-1 4× scope. Bipod. Sound suppressor.


Meines Wissens ist das nur ein langer MFD, aber kein Schalldämpfer.

SR-3 Vihr wird auch vom Personenschutz des Präsidenten (IHMO irgendein Unterorgan des FSB, komm gerade nicht auf die Abkürzung) eingesetzt. Bildbeweis hab ich irgendwo auf Platte, müsste suchen

AWMF ist in Dienst einiger Spezialeinheiten. Einen Bildbeweis gab es von der Beslan-Tragödie. Das Bild war auf mp.net zu sehen, irgendwo hab ich es auch auf Platte.

Allerdings sind beide Bilder auf meinem anderen Rechner, d.h. ich komme erst am Wochenende ran.


--------------------
Das Leben ist eine Baustelle
(und manchmal fällt einer vom Baugerüst).
 
GFF_phoenix
Beitrag 1. Jun 2005, 16:07 | Beitrag #6
+Quote PostProfile CardPM
Major
Beiträge: 6.891Gruppe: Members
Mitglied seit: 12.03.2003


hat nicht eine spezialeinheit der russen ein gewehr von ai eingeführt?


--------------------
Ludimus non laedimus!

 
HANS
Beitrag 2. Jun 2005, 15:37 | Beitrag #7
+Quote PostProfile CardPM
Oberleutnant
Beiträge: 1.059Gruppe: Members
Mitglied seit: 11.09.2003


Neue Version hinzugefügt

mfg

HANS


--------------------
 
Sharps
Beitrag 4. Jun 2005, 18:03 | Beitrag #8
+Quote PostProfile CardPM
Leutnant
Beiträge: 868Gruppe: Members
Mitglied seit: 25.07.2004


QUOTE
Pistolet-Pulemet SBZ Drotik
Pistolet-Pulemet Berdysh
Pistolet-Pulemet SBZ-2 Pernach
Der Terminus \"Pistolet-Pulemet\" wird nicht bei Pistolen angewendet, auch nicht bei vollautomatischen.
QUOTE
Alexandrov-Kalashnikov obrazets 107 – AK-107
Avtomat Kalashnikova obrazets 105 – AK-105
Avtomat Kalashnikova obrazets 103 – AK-103
Avtomat Kalashnikova obrazets 104 – AK-104
Obrazets (obraztsa) wird nur verwendet, wenn die Modellbezeichnung das Einführungsjahr beinhaltet.
QUOTE
Designation: MA Vikhr
Common Name: SR-3 Vikhr
Calibre: 9×39mm
Origin: Tsentralny Nauchno-Issledovatelsky Institut Tochnogo Mashinostroeniya (TsNIITochMash), Klimovsk; Tulskii Oruzheinyi Zavod (TOZ), Tula.
Use: Police forces: special service. In use with FSB, FSO, and MVD.
Details: Carbine with ???mm barrel. Folding stock.
156 mm
QUOTE
K?? Snayperskaya Vintovka Krupnokalibernaya – KSVK
Krupnokalibernaya Snayperskaya Vintovka Kovrovskaya
QUOTE
S?? Pistolet Sh??  – SPSh-2
Signalniy Pistolet Shpagina
QUOTE
Revolverna Granatomyot – RG-6
Revolverniy
QUOTE
O?? Snayperskaya Vintovka obrazets 1996g – OSV-96
Muss leider passen.


--------------------
Hell if I care
 
Praetorian
Beitrag 4. Jun 2005, 19:17 | Beitrag #9
+Quote PostProfile CardPM
Konteradmiral
Beiträge: 19.669Gruppe: Globalmod.WHQ
Mitglied seit: 06.08.2002


QUOTE(HANS @ 29.05.2005, 16:36)
Designation: 2A42
Common Name: 2A42
Calibre: 30×165mm
Origin: Tulamashzavod, Tula.
Use: Armed forces: general service. In use on BMD-2 infantry fighting vehicle, BMP-2 infantry fighting vehicle, and Ka-50 gunship helicopter.
Details: Twin feed.

Auch Ka-52, Mi-28, BTR-90

QUOTE
Designation: GSh-23
Common Name: GSh-23
Calibre: 23×115mm
Origin: Zavod imeni V.A. Degytarev (ZiD), Kovrov.
Use: Armed forces: general service. In use on Mi-24VAP “Hind” helicopter gunship and in gunpods.

Auch Mi-24M/Mi-35M/Mi-24VM/Mi-24PM


--------------------
This just in: Beverly Hills 90210 - Cleveland Browns 3
 
planlos
Beitrag 5. Jun 2005, 11:01 | Beitrag #10
+Quote PostProfile CardPM
Leutnant
Beiträge: 919Gruppe: Members
Mitglied seit: 18.11.2004


Bei den MKs fehlen noch:

- 2A38/2A38M, Kal. 30mm, doppelläufig, wassergekühlt, verwendet im 2S6 "Tunguska"  Flakpanzer

- 2A7 /2A7M, Kal. 23mm, wassergekühlt, verwendet im ZSU-23-4 "Shilka" Flakpanzer

mfg planlos
 
 
 

Reply to this topicStart new topic


1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1 | Anonyme Besucher: 0)
0 Mitglieder:
Vereinfachte Darstellung Aktuelles Datum: 19. October 2019 - 09:08